วีไอพี ทราเวล แอนด์ เซอร์วิส (V.I.P. travel and service) ใบอนุญาตเลขที่ 22/00664

เปิดมานาน ทำโดยคนในท้องที่ #เที่ยวเชียงรายไว่ใจเรา #เชียงรายเที่ยวได้ทุกวัน