จอยทัวร์เชียงรายโปรแกรมที่ 1
รหัส : J01
รายละเอียดโปรแกรมมีดังนี้

เวลา 8.00 น. เริ่มรับลูกค้าแต่ละท่านที่หน้าล็อบบี้ (ลูกค้าทุกท่านต้องมารอที่หน้าเค้าเตอร์ตอน 8 โมงตรง)

เวลา 8.30 น. เมื่อรับลูกค้าครบทุกท่าน เราจะเริ่มออกเดินทางไปวัดร่องขุ่น

เวลา 9.00 น. เที่ยวชมวัดร่องขุ่น ใช้เวลาเที่ยวชมประมาณ 1 ชม.

เวลา 10.30 น.ชมวัดร่องเสือเต้น 30 นาที

เวลา 11.20 น. ชมหมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว ใช้เวลาชมประมาณ 30-40 นาที

เวลา 12.30 น. ชมไร่ชาฉุยฟง ใช้เวลาเที่ยวประมาณ 30-40 นาที

เวลา 13.40 น. ทานอาหารเที่ยว 1 ชั่วโมง

เวลา 14.50 น. เดินช็อปปิ้งที่ตลาดชายแดนแม่สาย ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง

เวลา 16.30 น. ถึง ณ จุดชมวิวสามเหลี่ยมทองคำ ซึ่งเป็นจุดที่ลูกค้าสามารถมองเห็นได้ทั้ง 3 ประเทศ คือ พม่า, ไทย, ลาว ใช้เวลาประมาณ 30 นาที

เวลา 17.15 น. ชมวัดโบราณเมืองเชียงแสน ใช้เวลา 20 นาที

เวลา 18.45 น. ส่งลูกค้าที่โรงแรม ไนท์บาซ่า หรือถนนคนเดินโดยสวัสดิภาพ

รวม
- รถ + น้ำมัน + คนขับ
- อาหารกลางวัน
ไม่รวม
- โรงแรม
- ตัวเข้าชมหมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ